q Privacyverklaring – Corsten Fourage

Inloggen

Privacygegevens

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Privacyverklaring Corsten Fourage BV

Corsten Fourage BV

Corsten Fourage BV vindt het vanzelfsprekend dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en uw privacy respecteren. Wij houden ons dan ook bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leest u onder andere welke cookies wij gebruiken en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel we dat doen.

Eigen gegevens

 • Postadres: Vossenberg 7, 5738 RH Mariahout
 • Vestigingsadres: Vossenberg 7, 5738 RH Mariahout
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52911632
 • Telefoon: 0031413209324
 • E-mailadres: info@corsten.nl
 • BTW-nummer: 850661559B01

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Corsten Fourage BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw bedrijfsgegevens
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over uw (bedrijfs)activiteiten of gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden die worden verricht en diensten die worden geleverd door Corsten Fourage BV.

Corsten Fourage BV kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u direct en/of indirect gebruik maakt van de diensten van Corsten Fourage BV en deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft gegeven, bijvoorbeeld via de website, een (digitale) offerte, telefonisch en/of anderszins persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@corsten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Corsten Fourage BV gegevens nodig heeft die worden verwerkt

Corsten Fourage BV verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de door haar geleverde diensten en producten ten behoeve van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst en/of te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Corsten Fourage BV heeft gegevens nodig om haar diensten en/of aan haar gegeven opdracht uit te kunnen voeren. Daarnaast worden bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt bij de aanvraag van een offerte om een gericht aanbod te kunnen doen. Heeft u contact opgenomen met Corsten Fourage BV, per telefoon, e-mail, contactformulier, offerteformulier, Whatsapp of social media dan hebben wij van u gegevens ontvangen. Deze gegevens verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te kunnen reageren op een online reactie en/of voor het versturen van nieuwsbrieven, mailings en aanbiedingen. 

Hoelang Corsten Fourage BV gegevens bewaart 

Corsten Fourage BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen 

Corsten Fourage BV verstrekt uw persoonsgegevens enkel met toestemming van u aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Corsten Fourage BV kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen website bezoek 

Op de website van Corsten Fourage BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Corsten Fourage BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Corsten Fourage BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Corsten Fourage BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Google Analytics 

Corsten Fourage BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads-advertenties van Corsten Fourage BV zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Corsten Fourage BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Corsten Fourage BV heeft hier geen invloed op. Corsten Fourage BV heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Corsten Fourage BV. Corsten Fourage BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op uw verzoek reageren. Ook heeft u het recht op dataportabiliteit en dat houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. 

Beveiligen 

Corsten Fourage BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Corsten Fourage BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens in verkeerde hangen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Corsten Fourage BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Corsten Fourage BV via info@corsten.nl. www.corsten.nl is een website van Corsten Fourage BV. Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigingen. Wij zullen een nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. 

22 december 2020