HET PRILLE BEGIN VAN CORSTEN FOURAGE

Het Corsten Fourage kent een rijke geschiedenis die geworteld is in het Brabantse land. De grondleggers Willem en Miet Corsten startten in 1955 een handel in stro, hooi en andere fourageproducten. Vanuit hun bedrijf op de Vossenberg in Mariahout vervoerden zij kleine baaltjes stro naar de boeren in de omgeving. Deze kleine baaltjes kwamen toen al van heinde en ver.

Zoon Jos aan het roer
Jos, de zoon van Willem en Miet, had de handelsgeest van zijn ouders geërfd. Toen hij het bedrijf samen met zijn vrouw Francine overnam, wist hij Corsten Fourage verder te laten groeien. De rolverdeling was heel helder: Jos deed de handel en Francine zorgde voor de planning en administratie van de vele vrachten stro en hooi. In de jaren 70 werd er een nieuwe tak aan het bedrijf toegevoegd: Corsten startte met het ophalen van paarden- en pluimveemest. Er zat een duidelijke visie achter deze stap. In die tijd was de Nederlandse champignonsector namelijk in opkomst en er was een groeiende behoefte aan paarden- en pluimveemest. Voor Corsten was dit de reden om zich, naast de handel in stro en hooi, te richten op de afzet van paarden- en pluimveemest bij substraatfabrieken zoals het Belgische Walkro in Maasmechelen.

CORSTEN FOURAGE TWEE KEER OVERGENOMEN

Deze goede samenwerking resulteerde eind jaren 90 in de overname van Corsten door Walkro. Hierdoor kreeg Walkro grip op de grondstoffenmarkt en ontstonden er voor Corsten vaste afzetkanalen voor stro en paarden- en pluimveemest. In het voorjaar van 2012 is Walkro gesplitst. Het deel van het bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van fourageproducten én de naam Corsten Fourage werden verkocht aan BAM Vermeer.

Het ontstaan van BAM Vermeer
BAM Vermeer is opgericht in 1988 door Peter van den Brand en zijn vrouw Berdien Vermeer. Tijdens zijn schoolperiode in Frankrijk heeft Peter een aantal keer stage gelopen bij verschillende agrarische bedrijven. Toen hij zijn diploma eenmaal op zak had, heeft hij nog vier jaar in Frankrijk gewerkt. In deze tijd heeft hij zich de Franse taal eigen gemaakt en nog altijd spreekt Peter vloeiend Frans. 1976 was een jaar dat zich in Nederland kenmerkte door ernstige droogte en grote tekorten in de voedselvoorziening. In dat jaar begon Peter met de handel in fourage door producten van Frankrijk naar Nederland te rijden. Een van de belangrijkste klanten in die tijd was Corsten Fourage.

van fourage naar transport

In 1984 kwam de melkquotum in Nederland. Hierdoor verminderde de vraag naar fourageproducten. Dit betekende dat er veel werk wegviel voor Peter en Berdien. Maar zij lieten zich niet uit het veld slaan en begonnen met goederentransport. Peter reed met de vrachtwagen en Berdien zat op kantoor. Zij zorgde ook voor de juiste vergunningen. Omdat op alle diploma’s de naam van Berdien schitterde, werd besloten om het bedrijf BAM Vermeer te noemen. Naar Berdiena Adriana Maria Vermeer dus.

Het bedrijf is in de loop der jaren uitbereid met een uitzendtak. Rond 2012 zijn Martijn, Anne en Thomas, de kinderen van Peter en Berdien, in het bedrijf gekomen. Door de goede contacten met Jos en Francien Corsten heeft dit geleid tot de overname van de strohandel Corsten Fourage van Walkro. Vandaag de dag wordt Corsten Fourage geleid door Thomas van den Brand.